برگزاری ممیزی مراقبتی سیستم IMS

چهارشنبه 10 دی 1399 2146 بازدید

مطابق برنامه ریزی انجام شده ممیزی مراقبتی دوم سیستم مدیریت یکپارچه شرکت مشانیر در تاریخ ۲۴ و ۲۵ ام مرداد ماه ۱۳۹۶ برگزار گردید. این ممیزی با هدف تشخیص میزان انطباق فعالیت های جاری شرکت با استانداردهای مورد کاربرد سیستم مدیریت یکپارچه (ISO۹۰۰۱:۲۰۰۸, ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۰۴, OHSAS۱۸۰۰۱:۲۰۰۷, HSE-MS) توسط تیم ممیزی شرکت کیفیت و انطباق کیهان (KQR-ISC) به سرپرستی دکتر محمد مسعود به عنوان سرممیز طی دو روز و جمعا ۸ نفر روز ممیزی اجرا گردید.

/ انتهای خبر /
Scroll to Top