چشم انداز و ارزش ها

شرکت مشانیر، شرکتی است نمونه و روزآمد که در زمینه‌های خدمات فنی و مهندسی، مدیریت پیمان و EPC در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، کارفرمایان را در ایجاد و یا ارتقاء زیرساخت‌های توسعه پیشتیبانی می‌نماید. ما به نیروی انسانی توانمند خود افتخار می‌کنیم و از اینکه در قریب به نیم قرن تجربه، سهمی درخور توجه در ایجاد رفاه و بهروزی مردم داشته‌ایم خرسندیم. در این راستا ارزش‌های حاکم بر مشانیر عبارتند از:
- جذب، حفظ و ارتقاء نیروی انسانی کارآمد
- ارائه مجموعه جامع از خدمات در جهت کسب رضایت هر چه بیشتر کارفرمایان
- حفظ اسرار کارفرمایان ، اخلاق و آداب حرفه‌ای
- ارائه خدمات با کیفیت در سطح استانداردهای بین‌المللی
- سرعت و بهبود مستمر در ارائه خدمات
- سود‌آوری در عین توجه به منافع کلیه ذی‌نفعان و حفظ اصول توسعه پایدار
- جذب، حفظ و ارتقاء نیروی انسانی کارآمد
- ارائه مجموعه جامع از خدمات در جهت کسب رضایت هر چه بیشتر کارفرمایان
- حفظ اسرار کارفرمایان ، اخلاق و آداب حرفه ای
- ارائه خدمات با کیفیت در سطح استانداردهای بین المللی
- سرعت و بهبود مستمر در ارائه خدمات
- سود آوری در عین توجه به منافع کلیه ذی نفعان و حفظ اصول توسعه پایدار
Scroll to Top