اخذ كارت الكترونيك جدید ارائه دهندگان خدمت و تامین کنندگان شهرداری تهران

شنبه 13 دی 1399 1536 بازدید

پیرو اخذ گواهینامه جدید صلاحیت خدمات مشاوره از سازمان برنامه و بودجه کشور، گواهی صلاحیت خدمات مشاوره نیز از شهرداری تهران (کارت الکترونیکی ارائه دهندگان خدمت و تامین کنندگان شهرداری) بااعتبار ۴ ساله تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱ در ۱۷ حوزه مرتبط با فعالیت های معاونت فنی و عمرانی آن شهرداری اخذ گردید.

/ انتهای خبر /
Scroll to Top