انعقاد قرارداد پروژه احداث واحدهای بخار نیروگاه سیکل ترکیبی زاگرس کوثر

چهارشنبه 10 دی 1399 1338 بازدید

عقد قرارداد پروژه احداث واحدهای بخار نیروگاه سیکل ترکیبی زاگرس کوثر بین شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر (کارفرما) و شرکت خدمات مهندسی برق – مشانیر بعنوان مهندس مشاور موضوع قرارداد: تهیه اسناد مناقصه / مذاکره جهت انتخاب پیمانکار EPCF ، خدمات مهندسی، نظارت عالیه و نظارت کارگاهی جهت تبدیل ۴ واحد گازی V۹۴.۲ نیروگاه موجود زاگرس کوثر کرمانشاه ( واقع در کیلومتر ۲۵ جاده کرمانشاه – همدان) به ۲ بلوک سیکل ترکیبی به همراه توسعه پست ۴۰۰ کیلوولت

/ انتهای خبر /
Scroll to Top