دفتر مدیریت عامل

تلفن: ۸۸۸۸۹۱۲۸
دورنگار: ۸۸۷۹۰۱۷۴

واحد روابط عمومی و آموزش

تلفن: ۸۸۷۹۶۷۰۶
پست الکترونیک: info@moshanir.co

دفتر بازاریابی

تلفن: ۸۸۸۸۱۸۱۶
دورنگار: ۸۸۷۹۴۷۴۵

معاونت برنامه ریزی و نظارت

تلفن: ۸۴۷۸۲۰۱۰ - ۸۴۷۸۲۰۳۱
دورنگار: ۸۸۸۸۵۵۳۵

معاونت طرحهای انتقال و توزیع نیرو

تلفن: 88672159
دورنگار: 88672159

معاونت طرحهای اب و انرژی

تلفن: 88889126

معاونت طرحهای تولید

تلفن: ۸۸۷۹۰۹۳۸
دورنگار: ۸۴۷۸۱۹۴۱

معاونت طرحهای صنعتی و انرژیهای نو

تلفن: ۸۸۸۸۵۹۵۲
دورنگار: ۸۸۸۸۵۹۵۲

معاونت طرح های حمل و نقل و شهرسازی

تلفن: 88790640
دورنگار: 88672155

معاونت قراردادها و توسعه بازار

تلفن: ۸۸۸۸۱۸۱۶
دورنگار: ۸۸۷۹۴۷۴۵

معاونت محیط زیست و توسعه پایدار

تلفن: ۸۸۶۷۲۱۴۷
دورنگار: ۸۸۸۸۹۱۲۲

امور اداری

تلفن: ۸۸۷۷۶۳۸۹
دورنگار: ۸۸۷۷۶۳۸۹

waze
google
balad

آدرس ساختمان مرکزی: تهران، میدان ونک، خیابان شهید خدامی، روبروی هتل هما، کوچه شادی ۲
شماره های تماس: ۸۸۷۷۶۶۴۷، ۴-۸۸۷۷۶۶۸۲، ۸۸۷۷۹۱۱۹، ۸۸۸۸۵۰۱۱
دورنگار: ۸۸۷۷۵۰۱۰
صندوق پستی: ۴۶۹۱-۱۹۳۹۵
کد پستی: ۱۹۹۴۷۵۳۴۸۶


فرم تماس با ماسایت در حال بارگذاری...