نیروگاه زمین گرمایی مشگین شهر

دوره زمانی: 1394-1386

کارفرما: سازمان انرژی های نو ایران

مشخصات فنی: نیروگاه زمین گرمایی با توان تولید 25 مگاوات برق

مکان: دامنه های شمالی سبلان

مرحله: حفاری 11 حلقه چاه و احداث نیروگاه پایلوت 5 مگاوات

نقش مشانير: طراحی و نظارت بر احداث جاده دسترسی به سایت حفاری، ایجاد 5 سایت حفاری، احداث مخزن ذخیره آب به ظرفیت 5000 مترمکعب، دو ایستگاه پمپاژ، انبار سرپوشیده، حفر 11 حلقه چاه زمین گرمایی، انجام آزمایش ها و مطالعات ژئوفیزیکی، عملیات تست جریان چاه های زمین گرمایی، احداث خط لوله Alvenius و عملیات چاه پیمایی

دستاوردهای خاص: این نیروگاه اولین نیروگاه زمین گرمایی در ایران می باشد که هدف آن استفاده از نیروهای تجدیدپذیر به عنوان منبعی جایگزین جهت تأمین انرژی برق می باشد.

بازگشت به صفحه قبل
راهنمایی بیشتر:

مسعود صادقی

تلفن: 84782170-9821+

پست الکترونیک: ma.sadeghi@moshanir.co