استفاده از آب در حجم زیاد به منظور تأمین آب آشامیدنی، آبیاری، استفاده بهینه از منابع طبیعی آب و خاک و تأمین انرژی همواره از دغدغه های فکری بشر بوده است. کمبود این منبع حیاتی و رقابت بر سر دستیابی و کنترل آن، سیلاب ها، خشکسالی ها، تغییرات هوای کره زمین و کاهش منابع سوخت های فسیلی، مدیریت منابع آبی را از اولویت های دولت ها نموده است. شرکت مشانیر با درک اهمیت ویژه این حوزه، خدمات خود را در چارچوب سدها و سازه های هیدرولیک، منابع آبی، آب شیرین کن، تصفیه آب و فاضلاب، آبرسانی و پایداری و بهینه سازی سازه های آبی ارایه می نماید.