سد مخزنی شمیل

دوره زمانی: 1388-1373

کارفرما: شرکت آب منطقه ای هرمزگان

مشخصات فنی: سد شمیل برای جلوگیری از سیلاب های فصلی و به عنوان سد مخزنی آب را جهت استفاده مصارف کشاورزی. جمع آوری می نماید. سایر مشخصات سد عبارتند از: سد خاكي با هسته رسي به بلندي 32.3متر و طول تاج 1200 متر، سیستم آبگیر سطحی و تخلیه کننده عمقی، ایستگاه پمپاژ آب زیرزمینی در بالادست سد.

مکان: 70 کیلومتری بندرعباس به سمت میناب

مرحله: تحویل قطعی

نقش مشانیر: خدمات مراحل مختلف مطالعات، طراحی و نظارت

 

بازگشت به صفحه قبل
راهنمایی بیشتر:

وحید مرتضوی

تلفن: 84782070-9821+

پست الکترونیک: v.mortazavi@moshanir.co