پروژه راه آهن برقي تهران- مشهد

دوره زمانی: 1401-1396

کارفرما: راه آهن جمهوري اسلامي

مشخصات فني: طول خط 926 کيلو متر مي باشد. تامين جريان الکتريکي قطار برقي از طريق تامين پست هاي فشار قوي مورد نياز و همچنين احداث 3 پست بالاسري در ولتاژ 25 کيلو ولت جهت تامين برق انجام مي گردد.

مکان: استان هاي تهران، سمنان و خراسان رضوي

مرحله: پيمانکاران قطعه اول و سوم در حال تحويل نمودن کار می باشند.

نقش مشانير: مشانير در اين پروژه به عنوان مشاور برق و علائم و خطوط و پست هاي بالاسري و بالادستي فعاليت نموده و نظارت بر انجام عمليات اجرايي پروژه را بر عهده دارد.

دستاوردهای خاص: انجام پروژه باعث کاهش اثرات زيست محيطي ناشي از سوختهاي فسيلي مي گردد. با انجام اين پروژه سالانه بيش از 11 ميليون ليتر در سوخت هاي فسيلي صرفه جويي گرديده و مسافت 926 کيلومتري تهران – مشهد در 6 ساعت طي مي گردد.

بازگشت به صفحه قبل
راهنمایی بیشتر:

موبد نمازی

تلفن: 84781121-9821+

پست الکترونیک: m.namazi@moshanir.co