فرآیند خرید تجهیزات و کالا موضوعی کاملا تخصصی و نیازمند تجربه است. با توجه به تجارب اجرایی و آشنایی کامل با تأمین کنندگان تجهیزات در عرصه بین المللی و همچنین اشراف کافی به فرآیند خرید، حمل و تحویل تجهیزات در محل کارگاه، شرکت مشانیر خدمات خود را در این حوزه از مرحله شناسایی بازار و منابع تأمین، روش تأمین، برگزاری انواع مناقصات و انعقاد قرارداد، تعیین قیمت مناسب مبتنی بر حجم، کیفیت و راندمان تجهیزات و روش تحویل، بیمه، ترخیص کالا، حمل و تحویل در محل ارائه می نماید.