ظرفیت های نصب شده، نیازمند به بهره برداری صحیح و همچنین تعمیر و نگهداری است تا از راندمان و صرفه اقتصادی پروژه عملیاتی شده اطمینان حاصل شود. این مهم نیازمند به دانش فنی روز و در عین حال تجربه فراوان در حوزه های اجرایی و عملیاتی است. محدودیت های فیزیکی، طراحی و فرسودگی تأسیسات اغلب از کارهای توسعه و نوسازی مشکل تر و احتیاج به تجربه و ابتکار بیشتری داشته و نتایج حاصل از آن می تواند آثار بهتر از لحاظ راندمان و کاربری اقتصادی از تأسیسات داشته باشد. شرکت مشانیر در زمینه کاهش تلفات و خروجی های اضطراری و افزایش تولید، بهره وری، بازده و کیفیت در تأسیسات مختلف از جمله نیروگاه ها، پست ها، خطوط، نیروگاه های برق آبی، پالایشگاه های نفت، گاز و مجتمع های پتروشیمی خدمات خود را به کارفرمایان عرضه می نماید.