تأمین، تولید، انتقال نفت و گاز و فرآوری آن ها به منظور تولید محصولات پتروشیمی از اصول ایجاد توسعه در کشورهاست. شرکت مشانیر با توجه به نقش حیاتی تأمین انرژی و مشتقات هیدروکربنی خدمات خود را در چارچوب مخازن ذخیره سوخت، خطوط انتقال نفت و گاز و پروژه های صنایع پالایشگاه و پتروشیمی شامل جمع آوری اطلاعات فاز 1، انجام مطالعات اقتصادی، طراحی پایه و تفصیلی، طراحی و بازنگری طراحی و بازنگری طراحی اولیه، خدمات نظارت کارگاهی و بازرسی و طراحی و نظارت بر ساخت و نصب تأسیسات جانبی به کارفرمایان ارائه می نماید.