با توجه به گستردگی پروژه های شرکت مشانیر و به منظور سهولت ارائه خدمات به کارفرمایان، دفاتر متعددی در داخل و خارج از کشور در نظر گرفته شده اند. دفاتر داخلی مشتمل بر 41 دفتر در استان های مختلف کشور می باشد. دفاتر خارجی در کشورهای آذربایجان، ارمنستان، ازبکستان، افغانستان، نیجریه و سریلانکا مستقر هستند.