اخذ مجوز بهره‌برداري و نگهداري از تأسیسات آب شرب از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

 

شرکت مشانیر موفق به اخذ مجوز بهره‌برداري و نگهداري از تأسیسات آب شرب در سه رسته ذیل از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گردید:

 

1) توليد، انتقال و توزيع - پايه 1

2) تصفيه خانه آب - پايه 2

3) نمك زدايي - پايه 4

(شایان ذکر است رتبه ها از 6 تا 1 تعریف گردیده اند)