شرکت مشانیر با توجه به امکانات وسیع و سابقه طولانی در توسعه زیرساخت ملی، منطقه ای و بین المللی، توسعه صنعتی و معدنی را به عنوان یکی از اولویت های مهم در دستور کار خود قرار داده است. در جهت نیل به این هدف، خدماتی از قبیل اخذ امتیاز بهره برداری از معادن، طراحی و نظارت بر عملیات اکتشاف و بهره برداری، ارایه طرح جامع مطالعات توسعه معادن، ارایه طرح جامع آماده سازی، بهره برداری و استخراج از معادن و فلزات کمیاب مانند تیتانیوم، ارایه طرح جامع کانه آرایی و فرآوری، طراحی، مطالعات اقتصادی و نظارت بر ساخت و نصب تأسیسات صنعتی را به کارفرمایان ارایه می نماید.