خط 230 کيلو ولت دو مداره گذر دريايي قشم

دوره زمانی:1371-1367

کارفرما: شرکت برق منطقه اي هرمزگان

مشخصات فني: نزديکترين فاصله بين جزيره و خشکي مابين بندر پهل در غرب بندر عباس و بندر لافت در جزيره قشم به طول 3300 متر و جهت عبور خط هوايي انتخاب گرديد. دو ويژگي خاص اين پروژه لزوم استفاده از اسپن هاي بسيار بلند و ايجاد تمهيدات لازم جهت نصب برج در دريا بود که انجام گرديد. بلندترين برج مورد استفاده در اين پروژه داراي ارتفاع حدود 140 متر و وزني حدود 135 تن مي باشد. فونداسيون برج هاي داخل خشکي از نوع پد و چيمني و فونداسيون برج واقع در دريا از يک نوع سازه بتني مجوف به نام کيسون مي باشد . ابعاد فونداسيون 30×30×70 متر براي سکو (PAD ) و ارتفاع 14 متر براي ستون ها مي باشد.

مکان: استان هرمزگان، جزیره قشم

مرحله: تحویل دائم

نقش مشانير: کليه مراحل طراحي، انجام آزمايش های کارخانه اي و نظارت بر عمليات اجرايي

دستاوردهاي خاص: عمليات اجرايي اين پروژه در نوع خود کم نظير بوده و کليه عمليات احداث فونداسيون (خصوصا فونداسيون طرح کيسون در بستر دريا ) نصب برج و سيم کشي با تمهيدات خاص و انجام محاسبات بسيار دقيق و پيچيده مهندسي اجرا گرديده است .

بازگشت به صفحه قبل
راهنمایی بیشتر:

موبد نمازی

تلفن: 84781121-9821+

پست الکترونیک: m.namazi@moshanir.co