لزوم اهمیت بهره برداری پیوسته از پروژه های زیربنایی در چرخه عمر با قابلیت اطمینان بالا به ویژه در شرایط بحرانی ناشی از تهدیدات محیطی سبب شده است تا دولت ها برنامه ریزی های ویژه ای را در این حوزه انجام دهند. در این رابطه مشانیر متکی بر سابقه طولانی و نیروی انسانی متخصص خدمات ارزنده ای را در زمینه مقاوم سازی زیرساخت های توسعه ای ارائه می نماید. این خدمات شامل انجام مطالعات آسیب پذیری، مطالعات مقاوم سازی، اولویت بندی، تهیه دستورالعمل برای انواع تست ها و شیوه های اجرایی می باشد.