طراحی خلاق، ایمن و مهندسی ساختمان ها نیازمند نیروهای متخصص و مجرب است تا بتوان رضایت کارفرمایان را فراتر از انتظار ایشان تأمین نمود. مشانیر در این حوزه از طریق شناسایی نیاز، محاسبات و طراحی معماری (داخلی، نما، محوطه) و سازه ساختمان ها، فونداسیون تجهیزات صنعتی و نیروگاهی، سازه برج های خنک کن، سازه های فلزی خدمات خود را ارائه می نماید.