طرح سد و نیروگاه بختیاری

دوره زمانی: خرداد ماه 1384

کارفرما: شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

مشخصات فنی: نوع سد بتنی دو قوسی، ارتفاع از روی پی ۳۱۵ متر، ارتفاع پی 10 متر، طول تاج 509 متر، عرض در پی ۵۰ متر، عرض تاج ۱۰ متر، حجم مخزن ۴۸۴۵ میلیون متر مکعب، مساحت دریاچه ۵۸٫۷ کیلومترمربع، طول دریاچه ۵۹ کیلومتر

مکان: بخش سفلای رودخانه بختیاری در استان لرستان و در دامنه‌های جنوب غربی کوه‌های زاگرس

مرحله: اجرای سیستم انحراف و راه های دسترسی

نقش مشانیر: انجام طراحی های فاز دوم و خدمات مهندسی و نظارت بر عملیات سد و نیروگاه

دستاوردهای خاص: بلندترین سد دو قوسی بتنی جهان با ارتفاع 315 متر، بزرگترین مخزن مصنوعی ذخیره آب کشور پس از کرخه با حجمی معادل 4.8 میلیارد متر مکعب در تراز نرمال، خسارت ناچيز مخزن از لحاظ مسائل اجتماعي، ظرفیت نیروگاه 1500 مگاوات احداث سد و بلند مدت به واسطه کشاورزی اراضی پیرامون سد

بازگشت به صفحه قبل
راهنمایی بیشتر:

وحید مرتضوی

تلفن: 84782070-9821+

پست الکترونیک: v.mortazavi@moshanir.co