تونل انتقال آب از پايين دست سد امير كبير به تصفيه خانه ششم تهران

دوره زمانی: 1392-1388

کارفرما: شرکت آب منطقه ای تهران

مشخصات فنی: شيب تونل 177/0 درصد، قطر حفاري 665/4 متر، قطرتمام شده پس از لاينينگ 90/3 متر، سيستم حفاري از نوع سيستم مکانيزه حفاري تمام مقطع با Double Shield TBM با شعاع حرکتی حداقل 300 متر، دبي طراحي 16 متر مکعب برثانيه، سيستم تهويه از نوع جت‌فن با عملکرد دهشي، سيستم آبکشي از نوع ثقلي- پمپي، سيستم حمل و تخليه از نوع ريلي - جرثقیلی

مکان: جاده چالوس

مرحله: اتمام عمليات سازه اي تونل، بند تنظیمی و سازه آبگیر، بخش تونل در مرحله تحويل موقت و بخش بند و سازه آبگیر در مرحله نصب تجهيزات می باشد.

نقش مشانیر: مشاور كارفرما در امور طراحي و نظارت كارگاهي

دستاوردهای خاص: انتخاب سيمان پوزولان ويژه براي خنثي کردن اثر واکنش قليايي مصالح بتن سگمنت، انتخاب آبگير در پايين دست سد تنظيمي به جاي آبگيري از مخزن سد تنظيمي، مدیریت و نظارت کامل و شبانه روزی بر عملیات اورهال دستگاه TBM و اتمام زودتر از موعد عملیات، قرار دادن گسکت در بین قطعات سگمنت و افزایش راندمان عملیات تزریق، نصب پیزومتر و مانومتر در تونل بمنظور کنترل رفتارنگاری، ارائه راهکار جهت تقویت تونل در نواحی گسله، عبور از گسل پورکان وردیج با مدیریت اجرایی خاص.

بازگشت به صفحه قبل
راهنمایی بیشتر:

وحید مرتضوی

تلفن: 84782070-9821+

پست الکترونیک: v.mortazavi@moshanir.co