چهان در حال توسعه و پیشرفت است. جمعیت رو به رشد از یک سو، با روند رو به تزاید تقاضا برای آب، غذا، انرژی و مواد خام روبرو است و از سوی دیگر نیازمند هدایت و برنامه ریزی منسجم برای برآورده کردن این تقاضاست. با افزایش جمعیت، تقاضا برای انرژی افزایش خواهد یافت و جمعیت جهان با کمبود آب مواجه خواهند بود. سوخت های فسیلی موجود نه تنها شرایط اقلیمی را تغییر داده و باعث آلودگی هوا شده اند، بلکه با افزایش جمعیت و کاهش آنها به نظر می رسد پاسخگوی نیاز آینده جهان نباشند.

ما در شرکت مشانیر نیاز به جستجو برای منابع جدید تامین آب و انرژی را به منظور توسعه اقتصادی به عنوان یک اصل کلی پذیرفته ایم و آگاهیم که در طراحی این منابع جدید باید حداقل تاثیرات منفی زیست محیطی را مد نظر قرار داد. مشانیر تلاش می کند با همگون سازی زیر ساخت های محیط زیست و روساخت های مصنوع دست بشر بهترین راه حل ها را از نظر فنی، اکولوژیکی و اقتصادی ارائه کند. راه حل هایی که با تقاضاهای امروز بشر و خواسته های فردی او تطابق دارند.

مشانیر شرکتی است صد در صد خصوصی با قریب به نیم قرن تجربه و پرسنل توانمند، قادر به ارائه خدمات مرتبط با ایجاد زیرساخت های رشد و توسعه در حوزه های تأمین انرژی شامل انواع نیروگاه های برق آبی، سوخت فسیلی، CHP، انرژی های تجدیدپذیر و بهینه سازی و بهره برداری نیروگاه ها، انتقال و توزیع شامل خطوط انتقال نیرو، پست های فشار قوی و شبکه های توزیع، آب شامل سدها و سازه های هیدرولیک، منابع آبی، آب شیرین کن، تصفیه آب و فاضلاب، آبرسانی و پایدارسازی و بهینه سازی سازه های آبی، حمل و نقل شامل جاده و پل، ریلی، مترو، تونل و انتقال مشتقات نفت و گاز، ساختمان و معماری و محیط زیست می باشد.