تبادل اطلاعات در سطوح تعریف شده، بایگانی اطلاعات و بازیابی آن ها و تسهیل در ارتباطات پروژه بدون وجود زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری لازم امکان پذیر نمی باشد. مشانیر با داشتن قدمت طولانی در حوزه ارائه خدمات به صدها پروژه و در اختیار داشتن دانش فنی، خدمات خود را به کارفرمایان در قالب تأمین بستر سخت افزاری و نرم افزاری شبکه و پشتیبانی از آن، امنیت شبکه، طراحی وب سایت، مدیریت و پشتیبانی کاربران، طراحی بانک های اطلاعاتی، گردش اتوماتیک مکاتبات و بایگانی مکانیزه و بازیابی اطلاعات ارائه می نماید.