به منظور پاسخگویی به نگرانی های کارفرمایان در ارتباط با توسعه پایدار و حفظ محیط زیست، شرکت مشانیر برنامه ریزی نموده و ملاحظات زیست محیطی را در دامنه خدمات خود در نظر گرفته است. در این ارتباط با محور قرار دادن انرژی های تجدید پذیر توجه جدی به کاهش گاز های گلخانه ای نموده است. علاوه بر این در حوزه ایمنی و بهداشت شغلی، علاوه بر پیاده سازی نظام HSE در شرکت مشانیر، مجموعه ای کامل از مستندات تخصصی در جبهه های مختلف کاری را به همراه آموزش های لازم برای پرسنل تأمین نموده تا بتواند به کارفرمایان در این حوزه خدمت رسانی نماید.