بازدید جناب آقای مهندس تقی زاده خامسی پور از پروژه تصفیه خانه ششم آب تهران ۱۳۹۹/۰۶/۰۴

حضور جناب آقای مهندس قاسم تقی زاده خامسی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، به همراه مدیرعامل آب منطقه ای تهران، جناب مهندس سیدحسن رضوی، و نیز مدیرعامل آب و فاضلاب استان تهران، جناب مهندس محمدرضا بختیاری، در" تصفیه خانه ششم تهران" به منظور بررسی آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی فاز اول تصفیه خانه، صبح روز سه شنبه(چهارم شهریور99)، برگزار گردید.

در این جلسه که با حضور جناب آقای دکتر مقدم، جناب آقای مهندس مرتضوی و جمعی از مدیران برگزار گردید، مجری پروژه" تصفیه خانه ششم آب تهران"، آخرین اقدامات و عملکرد انجام شده و نیز پیشرفت فنی فازهای مختلف پروژه را تشریح کردند، که در پایان با تایید و رضایت مهندس تقی زاده خامسی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا همراه شد.