انعقاد قرارداد بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب

 

پروژه بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب شهر بابلسر با مشخصات حجم دبی ورودی تصفیه خانه بر مبنای دبی متوسط به میزان 3102500 متر مکعب در سال به کارفرمایی شرکت آب و فاضلاب مازندران به شرکت مشانیر ابلاغ شده است که این پروژه به عنوان پروژه اجرایی در حوزه کاری بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب می باشد و به اتکا به دانش فنی و نیروهای متخصص این شرکت به انجام خواهد رسید.