برگزاری مجلس یادبود به مناسبت درگذشت همکاران عزیزمان در سانحه هوایی

چهارشنبه 10 دی 1399 1208 بازدید

برگزاری مجلس یادبود به مناسبت درگذشت همکاران عزیزمان در سانحه هوایی

/ انتهای خبر /
Scroll to Top