بازدید جناب آقای مهندس حائری و جناب آقای مهندس طرزطلب و جمعی از مقامات کشوری از پروژه نیروگاه زمین گرمایی مشکین شهر در تاریخ ۹۹/۰۷/۲۳

شنبه 13 دی 1399 2169 بازدید

جناب آقای مهندس حائری معاون محترم وزیر نیرو درامور برق و انرژی از پروژه نیروگاه پایلوت زمین گرمایی مشکین شهر در تاریخ ۹۹/۷/۲۳ از پروژه نیروگاه زمین گرمایی مشکین شهربازدید به عمل آوردند. در این بازدید آقای مهندس طرز طلب مدیر عامل محترم شرکت مادر تخصصی نیروی برق، آقای دکتر مقدم مدیرعامل محترم شرکت مشانیر، آقای مهندس صادقی معاونت محترم طرح های تولید، استاندار محترم اردبیل، نماینده محترم مردم مشکین شهر و مدیران ارشد پروژه نیز حضور داشتند. در این بازدید از مراحل پیشرفت کار بازدید به عمل آمد و در رابطه با رفع موانع موجود در جلسه مشترک در حاشیه بازدید، راهکارهایی موثر ارائه گردید.

پروژه نیروگاه پایلوت زمین گرمایی مشکین شهر به ظرفیت ۵ مگاوات اولین نیروگاه زمین گرمایی کشور می باشد. این نیروگاه از نوع تبخیر سریع یک مرحله ای با برج خنک کن خشک (Air Cooler) می باشد.

پیشرفت پروژه تا کنون ۷۱ درصد بوده و در صورت تامین منابع مالی مقرر گردید تا پایان سال کار ساخت آن به پایان برسد.

/ انتهای خبر /
Scroll to Top