برقدار شدن پست ۲۰/۱۳۲/۴۰۰کيلوولت زکریای مشهد

پست ۲۰/۱۳۲/۴۰۰ کیلو ولت زکریای مشهد در تاریخ سوم دی ماه ۱۳۹۸ توسط وزیر محترم نیرو جناب آقای دکتر اردکانیان و هیات همراه و با حضور مدیریت محترم پروژه پستهای خراسان شرکت رسما برقدار شد.

 

به منظور افزایش پایداری و قابلیت اطمینان شبکه انتقال و فوق توزیع خراسان به خصوص شهر مشهد و تکمیل رینگ 400 کیلو ولت اطراف مشهد و تامین برق مطمئن و پایدار جهت بخش اعظمی از مشترکین خانگی، تجاری و صنعتی مشهد به عنوان پایتخت معنوی جهان اسلام، با توجه به ضرورت احداث پست مذکور از طرف شرکت برق منطقه اي خراسان، قرارداد ارائه خدمات مهندسي مشاوره ای و نظارت کارگاهي احداث پست 400 کيلوولت زکریای مشهد در تاريخ ۹۵/۰۹/۲۶ به شرکت مشانير ابلاغ گردید. ارائه کلیه خدمات فنی و مهندسی جهت احداث پست و نظارت بر اجرای پروژه توسط مشانیر انجام گردید. طرح احداث پست 400 کیلو ولت زکریای مشهد در دی ماه سال 1395 آغاز گردید. آرایش پست در بخش 400 کیلولت به صورت 2 واحد 1.5 کلیدی کامل شامل: دو فیدر خط 400 کیلو ولت فردوسی و تربت جام (قابل توسعه تا 6 فیدر خط) و دو فیدر ترانس قدرت با ظرفیت MVA 200 (قابل توسعه به 3 ترانس) می باشد. بخش 132 کیلو ولت شامل 4 فیدر و قابل توسعه تا 12 فیدر می باشد. با توجه به اهمیت بهره برداری از پست پروژه در 2 فاز تعریف و اجرا گردید.

فاز اول شامل تکمیل بخش فشار قوی و برقدار نمودن ترانش قدرت اول با استفاده از سیستم کنترل و حفاظت موقت، با توجه به وضعیت خاص شهر زیارتی مشهد و ضرورت تامین برق مورد نیاز بود که در خرداد ماه 1397 برقدار و به شبکه سراسری پیوست و کمک بسیار زیادی به پیک بار سال 1397 شهر مشهد نمود و فاز دوم نیز شامل برقدار نمودن ترانس قدرت دوم بود که در مرداد ماه سال 1398 برقدار گردید و به شبکه سراسری پیوست و پروژه رسما در سوم دی ماه 1398 توسط وزیر محترم نیرو برقدار گردید .

جهت انجام پروژه کلیه مدارک طراحی اعم از نقشه ها و محاسبات در بخش های ساختمانی، تجهیزات فشار قوی و حفاظت و کنترل توسط گروه های تخصصی حوزه معاونت طرح های انتقال و توزیع نیروی شرکت به انجام رسید و ارتباط موثر و مستمر بخش های مختلف طراحی با سازندگان و پیمانکاران اجرایی و رفع اشکالات حین ساخت و اجرا از چالش های این پروژه بود که توسط تیم پروژه در شرکت مشانیر صورت پذیرفت. سایر مشخصات پروژه به شرح ذیل می باشند: