کنترل ارتعاشات محیطی اطراف پست 63 کیلوولت کارخانه سیمان درود

دوره زمانی: اردیبهشت ماه الی آبان ماه 1387

کارفرما: شرکت برق منطقه ای باختر

مشخصات فنی: راه اندازی پست 63 کیلو ولت کارخانه سیمان دورود پس از ساخت و اجرا به علت وجود ارتعاشات محیطی ناشی از کارکرد دستگاه های لرزشی کارخانه امکان پذیر نبود. شرکت مشانیر با ارائه راهکارهای مناسب برای کنترل این ارتعاشات در قالب پروژه ای برای برق منطقه ای باختر، کارفرما را قادر به بهره برداری از پست مذکور نمود.

مکان: کارخانه سیمان درود

مرحله: اتمام پروژه

نقش مشانير: شناسایی شرایط موجود از طریق جمع آوری مدارک فنی در خصوص دستگاه­های مولد ارتعاشات، خصوصیات مکانیکی و دینامیکی خاک محل، خصوصیات دینامیکی تجهیزات مورد نظر و فونداسیون آن ها، نقشه­ های ساختمان کنترل و دیگر مدارک لازم و همچنین انجام آزمایش های سنجش و ارزیابی میزان و خصوصیات ارتعاشات انتقال یافته به محل پست، مدل­سازی تجهیزات و انجام تحلیل های لازم جهت بررسی اثر ارتعاشات بر روی تجهیزات مورد نظر و ارائه راه­کارهای حذف یا کاهش ارتعاشات به میزان مجاز بر اساس دستورالعمل­های موجود و کاتالوگ­های تجهیزات، همچنین این شرکت نظارت بر اجرای عملیات اجرایی را نیز تا حصول نتیجه به عهده داشت.

بازگشت به صفحه قبل
راهنمایی بیشتر:

مسعود صادقی

تلفن: 84782170-9821+

پست الکترونیک: ma.sadeghi@moshanir.co