افتتاح نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو

نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو به ظرفیت 913 مگاوات در شرایط ایزو واقع در شهرستان اسلام آباد استان کرمانشاه می باشد. این نیروگاه شامل دو واحد گازی کلاس F هر یک به ظرفیت 310 مگاوات و یک واحد بخار به ظرفیت 293 مگاوات می باشد. واحد نخست بخش گاز نیروگاه که در تاریخ بیست و ششم خردادماه امسال وارد مدار شده بود، در روز سه شنبه نوزدهم آذرماه 1398 با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر نیرو، استاندار کرمانشاه، نماینده مردم اسلام آباد غرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی و سفیر ایتالیا در ایران افتتاح شد. هزینه کل ساخت این نیروگاه بالغ بر 365 میلیون یورو بوده که از این رقم 219 میلیون یورو مربوط به هزینه احداث بخش گاز و146میلیون یورو مربوط به بخش بخار این نیروگاه میباشد. در اين پروژه شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي به عنوان سرمایه پذیر و شرکت مشانیر مشاور سرمایه پذیر می باشد که در رابطه با طراحی و تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه از طریق احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز فعالیت داشته و در دوره اجرای قرارداد ECA بعنوان نمایندۀ کارفرما در پروژه حضور خواهد داشت.