مشانیر، با اعتقاد به اصل توسعه پایدار، حفظ محیط زیست و منابع طبیعی، بهبود مستمر کیفیت خدمات و کاهش هزینه های چرخه عمر پروژه، اهمیت ویژه ای برای امر تحقیق و توسعه و ارتقاء سطح تکنولوژی قایل بوده و برای تحقق اهداف مورد اشاره، برنامه ریزی می نماید. رئوس کلان برنامه ها در حوزه تحقیق و توسعه عبارتند از:

- بررسی تکنولوژی های روز دنیا و انعقاد قرارداد با شرکت های مطرح
- برقراری ارتباط مستمر و نزدیک با کمیته های مرکزی تحقیقات برق شرکتهای تابعه
- بررسی پیشنهادهای انجام پروژه پژوهشی – تحقیقی و مقالات علمی
- ارتباط مستمر با مراکز پژوهشی دانشگاهها و مبادله اطلاعات
- برگزاری سالانه سمینار تخصصی مقره ها و همکاری در برگزاری دیگر سمینارهای داخلی
- انجام امور دبیرخانه مؤسسه سیگره در ایران
- حضور در جلسات کمیته مرکزی تحقیقات برق تهران بعنوان عضو
- حضور در کمیته استاندارد شرکت برق منطقه ای تهران به عنوان عضو