حصول اطمینان از بهبود مستمر در کیفیت خدمات مهندسی و کاهش هزینه های چرخه عمر پروژه بدون بهره گیری از تکنولوژی اطلاعات مناسب امکان پذیر نمی باشد. در این راستا شرکت مشانیر با بهره گیری از کادر فنی متخصص ، منشاء خدمات موثر و شایانی مبتنی بر تکنولوژی روز بوده است. رئوس توانمندی های حوزه تکنولوژی اطلاعات مشانیر عبارتند از:

- طراحی، پیاده سازی و نگهداری شبکه کامپیوتری شرکت و سخت افزار های مربوط
- ایجاد ارتباطات لازم درون سازمانی و برون سازمانی و کنترل ترافیک و تامین امنیت شبکه
- طراحی، مدیریت و پشتیبانی از سایتهای اینترنتی مشانیر، سیگره، اینترانت داخلی، DNS های داخلی و بیرونی و
پست الکترونیک
- مدیریت، راهبری و نظارت به سرویس های مختلف شبکه از جمله سرویس های مبتنی بر وب
- مدیریت و پشتیبانی از کاربران
- طراحی، کد نویسی و پیاده سازی سیستم های مهم نرم افزاری شرکت از جمله سیستم جامع مالی - اداری
- طراحی و تولید سیستمهای نرم افزاری برای سایر شرکتها
- مدیریت دانش در حوزه ثبت دانش ضمنی و تجربیات غیر مکتوب
- پیاده سازی گردش اتوماتیک اطلاعات در سیستم اتوماسیون
- سیستم مدیریت اسناد فنی جهت نگهداری نسخه الکترونیکی اسناد و جستجو و بازیابی