نتیجه اندیشه ها، تحقیقات و اقدامات هر شرکت دانش بنیان با صرف وقت و هزینه فراوان در قالب اسناد و مدارک فراهم می آید. این اسناد حاوی اطلاعات و تجربیات گرانبهایی است که در تعالی اهداف سازمانی و تصمیم سازی مدیران ارشد نقش مهمی ایفا می نماید. شرکت مشانیر به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های فعال در حوزه انرژی، انتقال و توزیع، آب، حمل و نقل، مهندسی ساختمان و معماری و محیط زیست با دارا بودن قریب به نیم قرن تجربه، بی شک یکی از منابع مهم مدارک و اطلاعات پروژه های زیربنایی می باشد و این منابع نه تنها در کنار نیروی انسانی متخصص بزرگترین سرمایه شرکت بلکه سرمایه ملی و بین المللی محسوب می گردد.

مرکز اسناد شرکت مشانیر در حال حاضر دارای حدود یازده میلیون صفحه سند فنی اعم از نقشه، گزارش، قرارداد و غیره مربوط به پروژه های ملی، منطقه ای و بین المللی است. لذا طبقه بندی این اسناد بر اساس ساختار پروژه محور شرکت و ماهیت اسناد، جهت بازیابی و استفاده مجدد از آنها الزامی بوده است. به همین منظور سیستم مدیریت اسناد (EDMS) به عنوان بخشی از دانش صریح با توان داخلی و تعریف حداقل بیست فیلد اطلاعاتی برای شناسایی هر سند طراحی و پیاده سازی شده و در دو بخش اسناد جاری و اسناد بایگانی شده در حال اجرا و تکمیل می باشد به این ترتیب امکان جستجوهای متنوع و طبقه بندی های لازم بر اساس سوابق مدارک و ویرایشهای مختلف آنها فراهم شده است .