برنده شدن شرکت مشانیر در مناقصه پروژه نظارت کارگاهی نیروگاه اندیمشک یک

معاونت طرح های تولید شرکت مشانیر در مناقصه پروژه نظارت کارگاهی نیروگاه اندیمشک یک ...

. | بیشتر | .

برگزاری مجلس یادبود به مناسبت درگذشت همکاران عزیزمان در سانحه هوایی

مشاهده پيام مجلس یادبود

. | بیشتر | .

حضور مشانیر در همايش بزرگ فرصت هاي سرمايه گذاري و توسعه پايدار سواحل مكران در تهران

مشاهده بیشتر

. | بیشتر | .

پيام تسليت شرکت مشانیر به مناسبت ضایعه از دست دادن همکاران گرانقدر در سانحه هوایی

مشاهده پيام تسليت

. | بیشتر | .

پيام تسليت شرکت مشانیر به مناسبت ضایعه از دست دادن همکاران گرانقدر در سانحه هوایی

مشاهده پيام تسليت

. | بیشتر | .

تقدیرنامه حضور در نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع وابسته آذر 96

مشاهده تقدیرنامه

حضور شرکت مشانیر در دو نمایشگاه

...

. | بیشتر | .

تمدید گواهینامه صلاحیت بهره برداری، نگهداری و تعمیرات نیروگاههای برقابی

با همکاری امور بهینه سازی و بهره برداری معاونت طرح های آب و انرژی و معاونت قراردادها، گواهینامه صلاحیت ...

. | بیشتر | .

ابلاغ مطالعات تعمیرات اساسی نیروگاههای اول و دوم مسجدسلیمان، نیروگاه دوم عباسپور و مارون

با توجه به مذاکرات انجام شده توسط امور بهینه سازی و بهره برداری معاونت طرح های آب و انرژی و تجربیات ...

. | بیشتر | .

تمدید قرارداد نظارت بر بهره برداری و تعمیرات سدها و نیروگاههای آبی عباسپور، مسجد سلیمان، کارون3، دز، کرخه و مارون

با توجه به رضایت کارفرما از انجام فعالیت های مهندسی و نظارت بر بهره برداری و تعمیرات ...

. | بیشتر | .